Historisk arkiv

Rapportering fra krisesentrene i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sentio Research Norge har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en rapport om bruken av krisesentrene i 2009.

Sentio Research Norge har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en rapport om bruken av krisesentrene i 2009.

Les rapporten her (pdf).