Historisk arkiv

Rapportering på Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapportering handlingsplan  (2012)

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) ble lagt fram 29. november 2011. Tiltakene i planen er videreføringer av tiltak fra Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) og tiltak fra Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011).

Fra 2013 er mange av tiltakene i handlingsplanen for 2012 videreført i ordinær drift. En del tiltak er også videreført i den nyeste Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016).

Den nyeste handlingsplanen inneholder også en samlet oversikt over alle tiltakene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2008-2011 og 2012.

Les rapporteringene her