Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift innføres fra 1.1.2007

Rundskriv R-103

Rundskriv R-103 av 30.11.2006 gir en nærmere presisering for hvordan statlige virksomheter skal forholde seg til nye beregningsregler for arbeidsgiveravgiften som følger av omleggingen til differensiert arbeidsgiveravgift og bortfall av lavere avgiftssats for arbeidstakere over 62 år. (30.11.06)

Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift innføres fra 1.1.2007

Rundskriv R-103 av 30.11.2006 gir en nærmere presisering for hvordan statlige virksomheter skal forholde seg til nye beregningsregler for arbeidsgiveravgiften som følger av omleggingen til differensiert arbeidsgiveravgift og bortfall av lavere avgiftssats for arbeidstakere over 62 år. Rundskriv R-103 finner du her


Publisert: 30.11.06