Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Handlingsplan med tiltak som skal bekjempe menneskehandel og bistå ofrene. Planen er utviklet på bakgrunn av innspill fra berørte myndigheter og organisasjoner.

Menneskehandel skal avdekkes, etterforskes og straffes. Kompetansen til å identifisere ofre må finnes hos sentrale instanser som politi, barnevern, arbeidstilsyn, arbeids- og velferdsforvaltningen, utlendingsmyndighetene og ellers alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med mulige ofre. Regjeringen vil derfor satse på kompetanseheving og videreutvikle aktuelle hjelpetiltak.

Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats mot menneskehandel, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe overgrepene og verne ofrene.

Seks statsråder i fem departementer står bak handlingsplanen:

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
  • Barne- og likestillingsminister Solveig Horne
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
  • Utenriksminister Børge Brende
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Les handlingsplanen

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (PDF, 1 mb)