Ressursbruk og studietilbud i videregående opplæring

Rapporten inneholder blant annet dokumentasjon til St.meld. nr. 33 (2002-2003) Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen m.m.

Ressursbruk og studietilbud i videregående opplæring

Lars-Erik Borge og Per Tovmo

FORORD

Prosjektet "Ressursbruk og studietilbud i videregående opplæring" er utført av professor Lars-Erik Borge (prosjektleder) og forsker Per Tovmo, begge ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prosjektet er organisert gjennom forskningsstiftelsen ALLFORSK ved NTNU og finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. Foreløpige resultater fra prosjektet er presentert i møter med representanter fra departementet. Vi er takknemlige for kommentarer og innspill fra disse møtene, men uten at deltakerne fra departementet på noen måte gjøres ansvarlig for rapportens innhold og konklusjoner.

Trondheim, 23. mai 2003.

Lars-Erik Borge og Per Tovmo