Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Retningslinjene vil gi informasjon om hvordan barnevernet kan håndtere sakene, herunder om undersøkelser, tiltak og mulighetene for alternativ oppfølging av barnet i utlandet. Retningslinjene inneholder en særlig omtale av barn som søker asyl eller som oppholder seg i Norge ulovlig. Det er også et eget kapittel om barneverntjenestens samarbeid med utlendingsmyndighetene.

Gå til tekstversjon av rundskrivet eller last ned rundskrivet i PDF (620 KB).