Tekstversjon Q-42/2015: Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Mange barn i Norge har tilknytning til et annet land og har foreldre eller øvrig familie i utlandet. Barn med utenlandsk statsborgerskap kan være i Norge for en kortere eller lengre periode, ha lovlig eller ulovlig opphold. Noen familier søker om beskyttelse (asyl) og noen barn bor i Norge fordi foreldrene har arbeidsinnvandret. Dette kan være både EØS-borgere eller borgere fra land utenfor EØS-samarbeidet. Barnevernet må ta hensyn til slike forhold ved vurderingen av hvilke barneverntiltak som er til barnets beste.

Les dokumentet

Rundskriv Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Vår ref. 12/6663 - Dato 15.12.2015

OBS. Denne fulltekstversjonen er en test, og har dessverre en feil ved visning av fotnoter som gjør at fotnotenumre i løpende tekst har avvikende nummerering fra fotnotene i bunnen av hvert kapittel. Bortsett fra dette er teksten komplett. De nedlastbare PDF-, Word- og epub-versjonene har alle fotnoter korrekt gjengitt.