Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Departementet sendte i juli 2003 på høring et utkast til en Europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter. Hensikten med forslaget er å bedre publikums tilgang til bred informasjon fra begivenheter som vanligvis er omfattet av stor interesse. Etter drøftinger av det første utkastet i Europarådssammenheng er det utarbeidet et endret utkast til rekommendasjon. Europarådets sekretariat for mediesaker ønsker berørte aktørers innspill til det nye utkastet før det drøftes videre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2004

Vår ref.: 2003/02437 ME/ME3 ASK:elt

HøringsinstanserHøringsinstansene (se vedlagte liste)

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/02437 ME/ME3 ASK:elt

05.02.2004

Publikums rett til informasjon fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Departementet sendte i juli 2003 på høring et utkast til en Europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter (se http://odin.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/p30003299/043061-080070/index-dok000-b-n-a.html). Hensikten med forslaget er å bedre publikums tilgang til bred informasjon fra begivenheter som vanligvis er omfattet av stor interesse.

Etter drøftinger av det første utkastet i Europarådssammenheng er det utarbeidet et endret utkast til rekommendasjon. Europarådets sekretariat for mediesaker ønsker berørte aktørers innspill til det nye utkastet før det drøftes videre. De norske aktørene som ønsker å gi innspill til forslaget kan derfor sende sine innspill til Europarådets Media Division, e-postadresse media@coe.int, innen 16. februar d.å.. Relevant informasjon er tilgjengelig på Media Divisions hjemmeside. Eventuelle innspill må utformes på engelsk eller fransk. Innspillene kan omfatte både synspunkter på hensiktsmessigheten av forslaget og på den konkrete utformingen av det.

Vi ber om at kopi av innspill til Europarådet i saken sendes i kopi til departementet på postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Åsta Skre
underdirektør

Vedlegg

Justisdepartementet
Eierskapstilsynet
Statens medieforvaltning
Familie & Medier
Institutt for journalistikk
Kanal 24
Kanal 4
Kanal 5
Kringkastingsringen 
Mediebedriftenes Landsforening 
Norges idrettsforbund 
Norske Forbund for Lokal-TV 
Norsk Journalistlag 
Norsk Lokalradioforbund 
Norsk Presseforbund 
Norsk Redaktørforening
NRK 
NTB 
P4 Radio Hele Norge
Radio 2 Digital 
Telenor Broadcast 
TV 2 
TVNorge

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Til toppen