Rettleiar til offentleglova

Det mest sentrale føremålet med den offentleglova er å styrkje retten til innsyn i saksdokument i forvaltninga.

Justisdepartementet har utarbeidd ein rettleiar til lova.

Last ned rettleiaren i pdf-format her.
Opne rettleiar i pdf-format

Den største delen av rettleiaren omhandlar unntaksføresegnene i lova, sidan desse reglane utgjer det området som skapar dei fleste problemstillingane i praksis. Elles er alle reglane i lova omtala. Rettleiaren omhandlar òg reglane i offentlegforskrifta.

Det er òg utarbeidd eit tillegg til rettleiaren. Dette omhandlar to unntak – for lønsoppgåver og for fødselsnummer og tilsvarande nummer – som kom til i 2011.

Tillegg til rettleiar

Les meir om offentleglova her