Historisk arkiv

Riksvåpenet

Historikk, regler for bruk, tekniske krav osv.

 

Denne siden erstattes av oppdatert artikkel. Se Riksvåpenet
Historikk, bruk, tekniske krav osv. (brosjyre) (i pdf)