Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

F-02-19 Rundskriv Instruks om berostilling av saker om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Rundskrivet erstatter GI-11/2017. Rundskrivet instruerer, i likhet med tidligere rundskriv GI-11/2017, UDI og UNE om å vente med saksbehandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret. Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall, og at det heller ikke skal forhåndsvarsles om tilbakekall av statsborgerskap. Instruksen åpner for at UDI kan utrede saker med det formål å avgjøre om de kan henlegges. Berostilte saker som har åpne søknader for familiemedlemmer skal prioriteres. Saker der tilbakekall er aktuelt, vil fortsatt være berostilt.

Kunnskapsdepartementet viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.

Rundskriv F-02-19.pdf