Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008

Etter dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 29. juni i år, vil regjeringen endre opplæringsloven og læreplanen fra skoleåret 2008–2009. Fra i høst skal det ikke være kvalitative forskjeller mellom opplæring i kristendom og andre religioner og livssyn. Rundskrivet presiserer endringen.

Rundskriv F-15-07: Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008 (PDF-fil)

--------------------------------------------------------------------

Dette rundskrivet er publisert i PDF-format. For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html