Rundskriv G-12/2005

- om fri rettshjelp

Rundskriv G-12/2005
Ref: 2005/03203 SIA VD
Dato: 15.12.2005. Revidert utgave gjeldende fra 01.01.2009

Rundskriv om fri rettshjelp

Last ned rundskriv G-12/2005 om fri rettshjelp i PDF-format

Rundskrivet er endret flere ganger, sist 01.01.2016 vedrørende saker om internasjonal barnebortføring.