Rundskriv R-10/2001 Belastningsfullmakter. Bruk av betaling mellom statlige virksomheter

R-10/01 00/5430 C HV/ISa Belastningsfullmakter. Bruk av betaling mellom statlige virksomheter.

Dokumentet finner du i PDF-format her.