Rundskriv R-2/2002 Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002

Rundskriv R-2/2002 finner du her i PDF-format