Rundskriv R-8/2000 Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av
samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

Dokumentet finner du i PDF-format her.