Rundskriv R-8/2000 Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av
samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

Dokumentet finner du i PDF-format her.