Sektorprogram 2012

Nordisk Ministerråd for sosial- og helsepolitikk

Utvikling av en bærekraftig velferdsstat i et nordisk perspektiv er hovedtemaet for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. Norge vil i formannskapsåret arbeide med ulike utfordringer de nordiske velferdsstater står overfor, og hvordan vi kan møte disse.

Sektorprogrammet for helse og sosialområdet vil sette søkelyset på velferdsstatens oppgaver og hvordan det offentlige mer effektivt kan løse disse. Dette omfatter også samarbeidet mellom offentlig og privat sektor samt partene i arbeidslivet. Målet er å styrke viktige fellesskapsløsninger med bred aksept i samfunnet. Sektorprogrammet omfatter tiltak der de nordiske land kan lære av hverandres løsninger, og dels områder hvor de felles nordiske bånd og det nordiske samarbeidet kan bidra til at vi kommer frem til felles løsninger.

Last ned hele sektorprogrammet for helse- og sosialområdet (pdf - 6 Mb)