Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner

(2013–2017)

Handlingsplanen «Et liv uten vold» ble lansert i 2013. Denne sluttrapporten gir en oversikt over status for de 45 tiltakene i handlingsplanen. Rapporten ble ferdigstilt i august 2018.

Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2013–2017) (PDF)

Tidligere statusrapporter og mer om handlingsplanen Et liv uten vold