Snakk om det!

Strategi for seksuell helse (2017–2022)

Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Tidligere har det vært to separate strategier/handlingsplaner som har ivaretatt to av de viktigste problemstillingene.

Én for å ivareta det nasjonale arbeidet på hivfeltet og én for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Når de to tidligere planene samles i en felles strategi gir det mulighet for å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse i bredt, samt en helhetlig innsats for å styrke hele befolkningens seksuelle helse.

Målgruppen for denne strategien er befolkningen generelt og alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, i bruker- og interesseorganisasjoner og i politikk og forvaltning. Strategien tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

Les hele strategien for seksuell helse, Snakk om det!