Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

SOLVIT - utfyllende opplysninger

Utfyllende opplysninger

  • Solvit er et internettbasert nettverk som gjennom en database har felles rutiner for hvordan en stat kan ta opp en sak vedrørende et problem som en bedrift eller borger møter i det indre marked. Det kan f.eks. være at en norsk bedrift ikke får selge et produkt til et annet land, fordi myndighetene sier at en ikke kan akseptere en norsk godkjenningsordning. Solvit-nettverket gir mulighet for å ta opp problemet direkte med det landet bedriften eller borgeren har problemer med. Dette innebærer at de enkelte land må vurdere om de regler de har og den praksis de følger er i tråd med regelverket for det indre marked. Solvit som system vil dermed medvirke til at vi får et bedre fungerende indre marked med fri flyt av varer og tjenester. Solvit berører alle områder innenfor EØS-avtalen både for bedrifter og borgere.
  • Det nasjonale koordineringssenteret (Solvit-sentret) har ansvaret for Solvit-databasen og er knutepunktet i problemløsningsmekanismen som hver enkelt EU-stat og EFTA/EØS-stat er tilknyttet.
    I databasen vil alle saker som blir vurdert som Solvit-relevante bli registrert og fulgt opp av kontaktpersoner ved hvert enkelt Solvit-senter.
    Når en sak er registrert på vedkommende land har man to valg: akseptere eller avslå saken. Hvis saken aksepteres, har landet 10 uker på seg til å avklare problemstillingen og eventuelt forsøke å finne en løsning på problemet som er tatt opp.
  • Link til EUs SOLVIT side: www.europa.eu.int/solvit