St.prp. nr. 1 (1998-1999): Gul bok

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1999 (Gul bok)

St prp nr 1

(1998–99)

STATSBUDSJETTET

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet
folketrygden for budsjetterminen 1. januar – 31. desember 1999.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 25. september 1998,
godkjent i statsråd samme dag.

Departementet gir med dette sin tilråding om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen
1. januar – 31. desember 1999.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget