St.prp. nr. 1 (1999-2000): Svalbardbudsjettet

For budsjettermin 2000

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

Svalbardbudsjettet

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget