Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Evalueringsrapport fra NIBR

Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005

Prosessevaluering, sluttrapport fra NIBR