Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005

Evalueringsrapport fra NIBR

Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005

Prosessevaluering, sluttrapport fra NIBR