Statsnavn og hovedsteder - C

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven C.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

CANADA

CA/CAN

 

Offisielt navn norsk:

Canada

 

Kortnavn engelsk:

Canada

 

Offisielt navn engelsk:

Canada

 

Kortnavn fransk:

Canada (le)

 

Offisielt navn fransk:

Canada (le)

 

Hovedstad norsk:

Ottawa

 

Hovedstad engelsk:

Ottawa

 

Hovedstad fransk:

Ottawa

 

Nasjonaldag:

1. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)anadier/c(k)anadiar - c(k)anadisk

 
 

engelsk: Canadian

 
 

fransk: Canadien,ne – canadien,ne

 

Kortnavn norsk:

CHILE

CL/CHL

Offisielt navn norsk:

Republikken Chile

 

Kortnavn engelsk:

Chile

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Chile

 

Kortnavn fransk:

Chili (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Chili

 

Hovedstad norsk:

Santiago (de Chile)

 

Hovedstad engelsk:

Santiago (de Chile)

 

Hovedstad fransk:

Santiago (de Chili)

 

Nasjonaldag:

18. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: chilener/chilen(ar) – chilensk

 
 

engelsk: Chilean

 
 

fransk: Chilien,ne – chilien,ne

 

Kortnavn norsk:

COLOMBIA

CO/COL

Offisielt navn norsk:

Republikken Colombia

 

Kortnavn engelsk:

Colombia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Colombia

 

Kortnavn fransk:

Colombie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Colombie

 

Hovedstad norsk:

(Santa Fe de) Bogotá

 

Hovedstad engelsk:

(Santa Fe de) Bogotá

 

Hovedstad fransk:

(Santa Fe de) Bogotá

 

Nasjonaldag:

20. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)olombianer/c(k)olombian(ar) - c(k)olombiansk

 
 

engelsk: Colombian

 
 

fransk: Colombien,ne – colombien,ne

 

Kortnavn norsk:

COSTA RICA

CR/CRI

Offisielt navn norsk:

Republikken Costa Rica

 

Kortnavn engelsk:

Costa Rica

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Costa Rica

 

Kortnavn fransk:

Costa Rica (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Costa Rica

 

Hovedstad norsk:

San José

 

Hovedstad engelsk:

San José

 

Hovedstad fransk:

San José

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)ostaric(k)aner/c(k)ostaric(k)an(ar) - c(k)ostaric(k)ansk

 
 

engelsk: Costa Rican ne

 
 

fransk: Costa-ricien,ne – costa-ricien,

 

Kortnavn norsk:

CUBA

CU/CUB

Offisielt navn norsk:

Republikken Cuba

 

Kortnavn engelsk:

Cuba

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cuba

 

Kortnavn fransk:

Cuba (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Cuba

 

Hovedstad norsk:

Havanna

 

Hovedstad engelsk:

Havana

 

Hovedstad fransk:

La Havane

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)ubaner/c(k)uban(ar) – c(k)ubansk

 
 

engelsk: Cuban

 
 

fransk: Cubain,e - cubain,e

 

Oversikt over andre land
linkdoc116796#docAlinkdoc116798#docBlinkdoc116801#docClinkdoc116942#docElinkdoc116944#docFlinkdoc116969#docGlinkdoc116970#docHlinkdoc116972#docIlinkdoc116974#docJlinkdoc116976#docKlinkdoc116978#docLlinkdoc117005#docMlinkdoc117046#docNlinkdoc117048#docOlinkdoc117050#docPlinkdoc117053#docQlinkdoc117068#docRlinkdoc117077#docSlinkdoc117083#docTlinkdoc117085#docUlinkdoc117087#docVlinkdoc117088#docZlinkdoc117089#docØ