Statsnavn og hovedsteder - H

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven H.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

HAITI

HT/HTI

Offisielt navn norsk:

Republikken Haiti

 

Kortnavn engelsk:

Haiti

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Haiti

 

Kortnavn fransk:

Haïti (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Haïti

 

Hovedstad norsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad engelsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad fransk:

Port-au-Prince

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: haitier, haitiar - haitisk

 
 

engelsk: Haitian

 
 

fransk: Haïtien,ne - haïtien,ne

 

Kortnavn norsk:

HELLAS

GR/GRC

Offisielt navn norsk:

Republikken Hellas

 

Kortnavn engelsk:

Greece

 

Offisielt navn engelsk:

the Hellenic Republic

 

Kortnavn fransk:

Grèce (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République hellénique

 

Hovedstad norsk:

Aten

 

Hovedstad engelsk:

Athens

 

Hovedstad fransk:

Athènes

 

Nasjonaldag:

25. mars

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: greker/grekar, hellener/hellen(ar) – gresk/hellensk

 
 

engelsk: Greek

 
 

fransk: Grec, Grecque - grec, grecque

 

Kortnavn norsk:

HONDURAS

HN/HND

Offisielt navn norsk:

Republikken Honduras

 

Kortnavn engelsk:

Honduras

 

Offisielt engelsk:

the Republic of Honduras

 

Kortnavn fransk:

Honduras (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Honduras

 

Hovedstad norsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad engelsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad fransk:

Tegucigalpa

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: honduraner/handuran(ar) – honduransk

 
 

engelsk: Honduran

 
 

fransk: Hondurien,ne – hondurien,ne

 

Kortnavn norsk:

H(K)VITERUSSLAND

BY/BLR

Offisielt navn norsk:

Republikken H(K)viterussland

Uavhengig siden 27.8.91.

Kortnavn engelsk:

Belarus

Tidligere del av USSR.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Belarus

 

Kortnavn fransk:

Bélarus (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Bélarus

 

Hovedstad norsk:

Minsk

 

Hovedstad engelsk:

Minsk

 

Hovedstad fransk:

Minsk

 

Nasjonaldag:

3. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: hviterusser/kviterussar – hviterussisk/kviterussisk

 
 

engelsk: Belarusian

 
 

fransk: Bélarusien,ne – bélarusien,ne