Statsnavn og hovedsteder - Ø

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Ø.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ØSTERRIKE/AUSTERRIKE

AT/AUT

Offisielt navn norsk:

Republikken Østerrike/Austerrike

 

Kortnavn engelsk:

Austria

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Austria

 

Kortnavn fransk:

Autriche (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Autriche

 

Hovedstad norsk:

Wien

 

Hovedstad engelsk:

Vienna

 

Hovedstad fransk:

Vienne

 

Nasjonaldag:

26. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: østerriker/austerrikar, austerriking – austerriksk/austerriksk

 
 

engelsk: Austrian

 
 

fransk: Autrichien,ne - autrichien,ne

 

Kortnavn norsk:

ØST-TIMOR

TL/TLS

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikken Øst-Timor

 

Kortnavn engelsk:

Timor-Leste

 

Offisielt navn engelsk:

Democratic Republic of Timor-Leste

 

Kortnavn fransk:

Timor-Leste

 

Offisielt navn fransk:

République Democratique de Timor-Leste

 

Hovedstad norsk:

Dili

 

Hovedstad engelsk:

Dili

 

Hovedstad fransk:

Dili

 

Nasjonaldag:

20. mai

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: timoreser/timoresisk

 
 

engelsk: Timorese

 
 

fransk: Timorais,e – timorais,e