Statsnavn og hovedsteder - S

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven S.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.) KITTS OG NEVIS

KN/KNA

Offisielt navn norsk:

(Føderasjonen) Saint (St.) Kitts og Nevis

Uavhengig siden 19.9.83.

Kortnavn engelsk:

Saint Kitts and Nevis

 

Offisielt navn engelsk:

(the Federation of) Saint Kitts and Nevis

 

Kortnavn fransk:

Saint Kitts-et-Nevis

 

Offisielt navn fransk:

(la Fédération de) Saint Kitts et Nevis/Saint Christophe et Nieves

 

Hovedstad norsk:

Basseterre

 

Hovedstad engelsk:

Basseterre

 

Hovedstad fransk:

Basseterre

 

Nasjonaldag:

19. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktkitter/sanktkittar - sanktkittisk

 
 

engelsk: of Saint Kitts and Nevis

 
 

fransk: de Saint-Kitts-et-Nevis

 

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.)LUCIA

LC/LCA

Offisielt navn norsk:

Saint Lucia

Uavhengig siden 22.2.79.

Kortnavn engelsk:

Saint Lucia

 

Offisielt navn engelsk:

Saint-Lucia

 

Kortnavn fransk:

Sainte-Lucie (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

Sainte-Lucie

 

Hovedstad norsk:

Castries

 

Hovedstad engelsk:

Castries

 

Hovedstad fransk:

Castries

 

Nasjonaldag:

22. februar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktluc(s)ianer/sanktluc(s)ianar - sanktluc(s)iansk

 
 

engelsk: Saint Lucian

 
 

fransk: Saint-Lucien,ne – saint-lucien,ne

 

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.) VINCENT OG GRENADINE(A)NE

VC/VCT

Offisielt navn norsk:

Saint Vincent og Grenadine(a)ne

Uavhengig siden 27.10.79.

Kortnavn engelsk:

Saint Vincent and the Grenadines

 

Offisielt navn engelsk:

Saint Vincent and the Grenadines

 

Korttnavn fransk:

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

Offisielt navn fransk:

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

Hovedstad norsk:

Kingstown

 

Hovedstad engelsk:

Kingstown

 

Hovedstad fransk:

Kingstown

 

Nasjonaldag:

27. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktvinc(s)enter/sanktvinc(s)entar - sanktvinc(s)entisk

 
 

engelsk: of Saint Vincent and the Grenadines

 
 

fransk: de Saint-Vicent-et-les-Grenadines

 

Kortnavn norsk:

SALOMONØYENE/SALOMONØYANE

SB/SLB

Offisielt navn norsk:

Salomonøye(a)ne

 

Kortnavn engelsk:

Solomon Islands

 

Offisielt navn engelsk:

Solomon Islands

 

Kortnavn fransk:

Iles Salomon (les)

 

Offisielt navn fransk:

Iles Salomon (les)

 

Hovedstad norsk:

Honiara

 

Hovedstad engelsk:

Honiara

 

Hovedstad fransk:

Honiara

 

Nasjonaldag:

7. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: salomoner/salomonar - salomonsk

 
 

engelsk: (of) Solomon Islands

 
 

fransk: Salomonien,ne – salomonien,ne

 

Kortnavn norsk:

SAMOA

WS/WSM

Offisielt navn norsk:

Staten Samoa

Uavhengig siden 1.1.62.

Kortnavn engelsk:

Samoa

Tidl. Vest-Samoa

Offisielt navn engelsk:

the Independent State of Samoa

 

Kortnavn fransk:

Samoa (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat indépendant du Samoa

 

Hovedstad norsk:

Apia

 

Hovedstad engelsk:

Apia

 

Hovedstad fransk:

Apia

 

Nasjonaldag:

1. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: samoaner/samoan(ar) - samoansk

 
 

engelsk: Samoan

 
 

fransk: Samoan,e – samoan,e

 

Kortnavn norsk:

SAN MARINO

SM/SMR

Offisielt navn norsk:

Republikken San Marino

 

Kortnavn engelsk:

San Marino

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of San Marino

 

Kortnavn fransk:

Saint-Marin (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Saint-Marin

 

Hovedstad norsk:

San Marino

 

Hovedstad engelsk:

San Marino

 

Hovedstad fransk:

San Marino

 

Nasjonaldag:

3. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanmariner/sanmarinar - sanmarinsk

 
 

engelsk: (of) San Marino

 
 

fransk: Saint-Marinais,e, Saint-Marinais - saint-marinais,e, saint-marinais

 

Kortnavn norsk:

SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE

ST/STP

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikk(en) São Tomé og Príncipe

Uavhengig siden 12.7.75

Kortnavn engelsk:

Sao Tome and Principe

 

Offisielt navn engelsk:

the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

 

Kortnavn fransk:

Sao Tomé-et-Principe (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

 

Hovedstad norsk:

São Tomé

 

Hovedstad engelsk:

Sao Tome

 

Hovedstad fransk:

Sao Tomé

 

Nasjonaldag:

12. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: saotomeser/saotomesar - saotomesisk

 
 

engelsk: of Sao Tome and Principe

 
 

fransk: de Sao Tomé-et-Principe

 

Kortnavn norsk:

SAUDI-ARABIA

SA/SAU

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Saudi-Arabia

 

Kortnavn engelsk:

Saudi Arabia

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Saudi Arabia

 

Kortnavn fransk:

Arabie saoudite (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Arabie saoudite

 

Hovedstad norsk:

Riyadh

 

Hovedstad engelsk:

Riyadh

 

Hovedstad fransk:

Riyad

 

Nasjonaldag:

23. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: saudier, saudiaraber/saudiar, saudiarabar - saudisk, saudiarabisk

 
 

engelsk: Saudi Arabian

 
 

fransk: Saoudien,ne – saoudien,ne

 

Kortnavn norsk:

SENEGAL

SN/SEN

Offisielt navn norsk:

Republikken Senegal

Uavhengig siden 20.8.60.

Kortnavn engelsk:

Senegal

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Senegal

 

Kortnavn fransk:

Sénégal (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Sénégal

 

Hovedstad norsk:

Dakar

 

Hovedstad engelsk:

Dakar

 

Hovedstad fransk:

Dakar

 

Nasjonaldag:

4. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: senegaleser/senegalesar - senegalesisk

 
 

engelsk: Senegalese

 
 

fransk: Sénégalais,e – sénégalais,e

 

Kortnavn norsk:

SERBIA

RS/SRB

Offisielt navn norsk:

Republikken Serbia

 

Kortnavn engelsk:

Serbia

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Serbia

 

Kortnavn fransk:

Serbie

 

Offisielt navn fransk:

République de Serbie

 

Hovedstad norsk:

Beograd

 

Hovedstad engelsk:

Belgrade

 

Hovedstad fransk:

Belgrade

 

Nasjonaldag:

15. februar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: serber - serbisk

 
 

engelsk: Serb - Serbian

 
 

fransk: le Serb/la Serbe - serbe alt.: Serbo - serbo

 

Kortnavn norsk:

SEYCHELLENE/SEYCHELLANE

SC/SYC

Offisielt navn norsk:

Republikken Seychelle(a)ne

Uavhengig siden 28.6.76.

Kortnavn engelsk:

Seychelles

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Seychelles

 

Kortnavn fransk:

Seychelles (les) (F)

 

Offisielt navn på fransk:

la République des Seychelles

 

Hovedstad norsk:

Victoria

 

Hovedstad engelsk:

Victoria

 

Hovedstad fransk:

Victoria

 

Nasjonaldag:

18. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: seycheller/seychellar – seychellisk

 
 

engelsk: a Seychellois, (of) Seychelles

 
 

fransk: Seychellois,e – seychellois,e

 

Kortnavn norsk:

SIERRA LEONE

SL/SLE

Offisielt navn norsk:

Republikken Sierra Leone

Uavhengig siden 27.4.61.

Kortnavn engelsk:

Sierra Leone

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Sierra Leone

 

Kortnavn fransk:

Sierra Leone (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Sierra Leone

 

Hovedstad norsk:

Freetown

 

Hovedstad engelsk:

Freetown

 

Hovedstad fransk:

Freetown

 

Nasjonaldag:

27. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sierraleoner/sierraleonar – sierraleonsk

 
 

engelsk: Sierra Leonean

 
 

fransk: Sierra-Léonien,ne – sierra-léonien,ne

 

Kortnavn norsk:

SINGAPORE

SG/SGP

Offisielt navn norsk:

Republikken Singapore

Uavhengig siden 9.8.65.

Kortnavn engelsk:

Singapore

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Singapore

 

Kortnavn fransk:

Singapour (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Singapour

 

Hovedstad norsk:

Singapore

 

Hovedstad engelsk:

Singapore

 

Hovedstad fransk:

Singapour

 

Nasjonaldag:

9. august

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: singaporer/singaporar – singaporsk

 
 

engelsk: Singaporean

 
 

fransk: Singapourien,ne – singapourien,ne

 

Kortnavn norsk:

SLOVAKIA

SK/SVK

Offisielt navn norsk:

Den slovakiske republikk(en)

Selvstendig stat etter delingen 1.1.93 av Den tsjekkiske og slovakiske føderale republikken.

Kortnavn engelsk:

Slovakia

 

Offisielt navn engelsk:

the Slovak Republic

 

Kortnavn fransk:

Slovaquie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République slovaque

 

Hovedstad norsk:

Bratislava

 

Hovedstad engelsk:

Bratislava

 

Hovedstad fransk:

Bratislava

 

Nasjonaldag:

1. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: slovak – slovakisk

 
 

engelsk: Slovak

 
 

fransk: Slovaque – slovaque

 

Kortnavn norsk:

SLOVENIA

SI/SVN

Offisielt navn norsk:

Republikken Slovenia

Uavhengig siden 25.6.91. Tidligere del av Jugoslavia.

Kortnavn engelsk:

Slovenia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Slovenia

 

Kortnavn fransk:

Slovénie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Slovénie

 

Hovedstad norsk:

Ljubljana

 

Hovedstad engelsk:

Ljubljana

 

Hovedstad fransk:

Ljubljana

 

Nasjonaldag:

25. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: slovener/sloven(ar) – slovensk

 
 

engelsk: Slovene

 
 

fransk: Slovène – slovène

 

Kortnavn norsk:

SOMALIA

SO/SOM

Offisielt navn norsk:

Republikken Somalia

Uavhengig siden 1.7.60.

Kortnavn engelsk:

Somalia

 

Offisielt navn engelsk:

the Somali Republic

 

Kortnavn fransk:

Somalie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République somalienne

 

Hovedstad norsk:

Mogadishu

 

Hovedstad engelsk:

Mogadishu

 

Hovedstad fransk:

Mogadiscio

 

Nasjonaldag:

21. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: somalier/somaliar – somalisk

 
 

engelsk: Somali

 
 

fransk: Somali,e - somali,e

 

Kortnavn norsk:

SPANIA

ES/ESP

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Spania

 

Kortnavn engelsk:

Spain

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Spain

 

Kortnavn fransk:

Espagne (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Espagne

 

Hovedstad norsk:

Madrid

 

Hovedstad engelsk:

Madrid

 

Hovedstad fransk:

Madrid

 

Nasjonaldag:

12. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: spanier, spanjol/spaniar, spanjol – spansk

 
 

engelsk: a Spaniard – Spanish

 
 

fransk: Espagnol,e – espagnol,e

 

Kortnavn norsk:

SRI LANKA

LK/LKA

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske sosialistiske republikk(en) Sri Lanka/

Uavhengig siden 4.2.48.

 

Republikken Sri Lanka

 

Kortnavn engelsk:

Sri Lanka

 

Offisielt navn engelsk:

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

Kortnavn fransk:

Sri Lanka (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République socialiste démocratique de Sri Lanka

 

Hovedstad norsk:

Colombo

 

Hovedstad engelsk:

Colombo

 

Hovedstad fransk:

Colombo

 

Nasjonaldag:

4. februar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: srilanker/srilankar – srilankisk

 
 

engelsk: a Sri Lankan, (of) Sri Lanka - Sri Lankan

 
 

fransk: Sri-Lankais,e - sri-lankais,e

 

Kortnavn norsk:

STORBRITANNIA

GB/GBR

Offisielt navn norsk:

Det forente kongerike(t) Storbritannia og Nord-Irland/ Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland

 

Kortnavn engelsk:

United Kingdom (the)

 

Offisielt navn engelsk:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

 

Kortnavn fransk:

Royaume-Uni (le)

 

Offisielt navn fransk:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le)

 

Hovedstad norsk:

London

 

Hovedstad engelsk:

London

 

Hovedstad fransk:

Londres

 

Nasjonaldag:

Dronningens fødselsdag: 16. juni - offisielle feiring 2. lørdag i juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: brite – britisk

 
 

engelsk : British, (of the) United Kingdom

 
 

fransk: Britannique, du Royaume-Uni

 

Kortnavn norsk:

SUDAN

SD/SDN

Offisielt navn norsk:

Republikken Sudan

Uavhengig siden 1.1.56.

Kortnavn engelsk:

Sudan (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of The Sudan

 

Kortnavn fransk:

Soudan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Soudan

 

Hovedstad norsk:

Khartoum

 

Hovedstad engelsk:

Khartoum

 

Hovedstad fransk:

Khartoum

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sudaner/sudanar – sudansk

 
 

engelsk: Sudanese

 
 

fransk: Soudanais,e – soudanis,e

 

Kortnavn norsk:

SURINAM

SR/SUR

Offisielt navn norsk:

Republikken Surinam

Uavhengig siden 25.11.75.

Kortnavn engelsk:

Suriname

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Suriname

 

Kortnavn fransk:

Suriname (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Suriname

 

Hovedstad norsk:

Paramaribo

 

Hovedstad engelsk:

Paramaribo

 

Hovedstad fransk:

Paramaribo

 

Nasjonaldag:

25. november

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: surinamer/surinamar – surinamsk

 
 

engelsk: Surinamese

 
 

fransk: Surinamais,e – surinamais,e

 

Kortnavn norsk:

SVEITS

CH/CHE

Offisielt navn norsk:

Det sveitsiske edsforbund/

Det sveitsiske eidssambandet

 

Kortnavn engelsk:

Switzerland

 

Offisielt navn engelsk:

the Swiss Confederation

 

Kortnavn fransk:

Suisse (la)

 

Offisielt navn fransk:

la Confédération suisse

 

Hovedstad norsk:

Bern

 

Hovedstad engelsk:

Berne

 

Hovedstad fransk:

Berne

 

Nasjonaldag:

1. august

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sveitser/sveitsar – sveitsisk

 
 

engelsk: Swiss

 
 

fransk: Suisse, Suissesse – suisse

 

Kortnavn norsk:

SVERIGE

SE/SWE

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Sverige

 

Kortnavn engelsk:

Sweden

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Sweden

 

Kortnavn fransk:

la Suède (la)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume de Suède

 

Hovedstad norsk:

Stockholm

 

Hovedstad engelsk:

Stockholm

 

Hovedstad fransk:

Stockholm

 

Nasjonaldag:

6. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: svenske – svensk

 
 

engelsk: a Swede, Swedish

 
 

fransk: Suédois,e - suédois,e

 

Kortnavn norsk:

SWAZILAND

SZ/SWZ

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Swaziland

Uavhengig siden 6.9.68.

Kortnavn engelsk:

Swaziland

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Swaziland

 

Kortnavn fransk:

Swaziland (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume du Swaziland

 

Hovedstad norsk:

Mbabane

 

Hovedstad engelsk:

Mbabane

 

Hovedstad fransk:

Mbabane

 

Nasjonaldag:

6. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: swazilender, swazilending/swazilendar, swazilending – swazilandsk

 
 

engelsk: Swazi

 
 

fransk: Swazi,e - szazi,e

 

Kortnavn norsk:

SYRIA

SY/SYR

Offisielt navn norsk:

Den arabiske republikk(en) Syria

Uavhengig siden 17.4.46.

Kortnavn engelsk:

Syrian Arab Republic (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Syrian Arab Republic (the)

 

Kortnavn fransk:

République arabe syrienne (la)

 

Offisielt navn fransk:

République arabe syrienne (la)

 

Hovedstad norsk:

Damaskus

 

Hovedstad engelsk:

Damascus

 

Hovedstad fransk:

Damas

 

Nasjonaldag:

17. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: syrer/syrar – syrisk

 
 

engelsk: Syrian

 
 

fransk: Syrien,ne - syrien,ne

 

Kortnavn norsk:

SØR-AFRIKA

ZA/ZAF

Offisielt navn norsk:

Republikken Sør-Afrika

 

Kortnavn engelsk:

South Africa

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of South Africa

 

Kortnavn fransk:

Afrique du Sud (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la Republique sud-africaine

 

Hovedstad norsk:

Pretoria, sete for høyesterett: Cape Town

 

Hovedstad engelsk:

Pretoria, Cape Town

 

Hovedstad fransk:

Pretoria, Le Cap

 

Nasjonaldag:

27. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sørafrikaner/sørafrikan(ar) – sørafrikansk

 
 

engelsk: South African

 
 

fransk: Sud-African,e - sud-africain,e

 

Kortnavn norsk:

SØR-KOREA

KR/KOR

Offisielt navn norsk:

Republikken Korea

Uavhengig siden 15.8.48.

Kortnavn engelsk:

Republic of Korea (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Korea (the)

 

Kortnavn fransk:

République de Corée (la)

 

Offisielt navn fransk:

République de Corée (la)

 

Hovedstad norsk:

Seoul

 

Hovedstad engelsk:

Seoul

 

Hovedstad fransk:

Séoul

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: (sør)koreaner/(sør)korean(ar) - (sør)koreansk

 
 

engelsk: of the Republic of Korea

 
 

fransk: de la République de Corée

 

Kortnavn norsk:

SØR-SUDAN

SS/SSD (f.o.m. 01.01.2012)

Offisielt navn norsk:

Republikken Sør-Sudan

 

Kortnavn engelsk:

South Sudan

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of South Sudan

 

Kortnavn fransk:

Soudan du Sud

 

Offisielt navn fransk:

République du Soudan du Sud

 

Hovedstad norsk:

Juba

 

Hovedstad engelsk:

Juba

 

Hovedstad fransk:

Djouba

 

Nasjonaldag:

9. juli (2011)

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk;  sørsudaner/sørsudanar – sørsudansk.

 
 

engelsk;  South Sudanese.

 
 

fransk;  Sud-Soudanais,e, sud-soudanais,e