Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Desember 2016

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per desember 2016.

Statusrapport  for handlingsplan mot vold i nære relasjoner – desember 2016 (PDF)

Nyere og eldre statusrapporter og mer om handlingsplanen Et liv uten vold