Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Om dyrehold og dyrevelferd

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget