St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Om dyrehold og dyrevelferd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget