St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Om dyrehold og dyrevelferd

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no