St.meld. nr. 21 (2005-2006)

Hjarte for heile landet Om distrikts- og regionalpolitikken

Hjarte for heile landet Om distrikts- og regionalpolitikken

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no