St.meld. nr. 21 (2005-2006)

Hjarte for heile landet Om distrikts- og regionalpolitikken

Hjarte for heile landet Om distrikts- og regionalpolitikken

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget