Historisk arkiv

Bosetting: Nye nettsider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bosetting: Landbruks- og matdepartementet vil gi kommuner og andre lettere tilgang til informasjon om virkemidler for bosetting.

Bosetting: Landbruks- og matdepartementet vil gi kommuner og andre lettere tilgang til informasjon om virkemidler for bosetting. Derfor lanserer departementet i dag nye nettsider om bosetting på www. regjeringen.no. 

- Kommunene står overfor store utfordringer i sitt arbeid for å styrke bosettingen. Det er nødvendig å bruke ulike virkemidler for at dette arbeidet skal lykkes. Virkemidlene innenfor eiendomspolitikken bør tas mer aktivt i bruk for å utnytte ressursene på landbrukseiendommene, sier landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen.  - Systematisert kunnskap og erfaringer kan gi kommunene bedre verktøy i dette arbeidet. Den nye nettløsningen gir kommunene et verktøy som særlig gjelder bruk av ressursgrunnlaget på landbrukseiendom,  sier Riis-Johansen.

Systematisert kunnskap og erfaringer
Det nye nettstedet systematiserer

  • Opplysninger om regelverk innenfor landbrukets eiendomslovgivning.
  • Lister opp forsøk som er gjennomført på ulike steder i landet.
  • Gir oversikt over en rekke forskningsprosjekter og rapporter om temaet.

Bosetting og nye arbeidsplasser
- Arealene og bygningene på de cirka 180.000 landbrukseiendommene i Norge er en viktig ressurs for økt bosetting og næringsutvikling i bygdesamfunnene. Det er i dag et stort antall eiendommer der det i dag ikke drives aktiv landbruksdrift, men som har både arealressurser og en unik bygningsmasse. Her ligger det et betydelig potensial for bosetting og muligheter for å etablere nye arbeidsplasser, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Bosetting: Landbruks- og matdepartementet vil gi kommuner og andre lettere tilgang til informasjon om virkemidler for bosetting.