St.meld. nr. 24 (2005-2006)

Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) – strukturen til klareringsstyresmakta

Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) – strukturen til klareringsstyresmakta

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no