St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no