St.meld. nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget