St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no