St.meld. nr. 7 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Et nyskapende og bærekraftig Norge

Et nyskapende og bærekraftig Norge

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no