St.meld. nr. 7 (2008-2009)

Et nyskapende og bærekraftig Norge

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no