Støtte og samarbeid (utdatert utgave)

FD ga i 2007 ut publikasjonen «Støtte og samarbeid» med en gjennomgang av det moderniserte totalforsvarskonseptet og sentrale ordninger innenfor totalforsvaret. Publikasjonen er nå på mange felter utdatert og er derfor under revisjon. Inntil videre kan interesserte få tilsendt «Støtte og samarbeid» som en pdf-fil ved henvendelse til Forsvarsdepartementet (postmottak@fd.dep.no).

FD ga i 2007 ut publikasjonen «Støtte og samarbeid» med en gjennomgang av det moderniserte totalforsvarskonseptet og sentrale ordninger innenfor totalforsvaret. Publikasjonen er nå på mange felter utdatert og er derfor under revisjon. Inntil videre kan interesserte få tilsendt «Støtte og samarbeid» som en pdf-fil ved henvendelse til Forsvarsdepartementet (postmottak@fd.dep.no).

 

Oppdatert utgave fra 2015 kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-publikasjon-dette-er-totalforsvaret/id2473431/