St.prp. nr. 01 (2001-2002)

Innleiande del

For budsjetterminen 2002 under Landbruksdepartementet
Utgiftskapitler: 1100-1161 Inntektskapitler: 4100-4150, 5545, 5571, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget