St.prp. nr. 1 (1997-98)

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Landbruksdepartementet

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 26. september 1997,
Godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i scannet PDF format (2,8Mb)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget