St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innleiande del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5545, 5571, 5651, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget