St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utgiftskapitler: 600-691, 2541-2542, 2620-2690 Inntektskapitler: 3600-3690, 5606, 5701-5705

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009

 

Utgiftskapitler: 600-691, 2541-2542, 2620-2690

Inntektskapitler: 3600-3690, 5606, 5701-5705

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: A-0023 B Handlingsplan mot fattigdom – status 2008 og styrket innsats 2009

Særskilt vedlegg: A-0024 B Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009 

(A-0024 B Samisk versjon)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget