St.prp. nr. 14 (1996-97)

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1996

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget