Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 21 (2004-2005)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget