St.prp. nr. 57 (2007-2008)

Kommuneproposisjonen 2009

Kommuneproposisjonen 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget