St.prp. nr. 57 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen 2009

Kommuneproposisjonen 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget