St.prp. nr. 57 (2007-2008)

Kommuneproposisjonen 2009

Kommuneproposisjonen 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget