Historisk arkiv

Nett-TV: Kommuneproposisjonen for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV

Statsminister Jens Stoltenberg og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa la fram kommuneproposisjonen og forslag til nytt inntektssystem i Horten, 15.05.2008.

Videoen til denne artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig. 

Statsminister Jens Stoltenberg og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa la fram kommuneproposisjonen og forslag til nytt inntektssystem i Horten, 15.05.2008.