St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget