St.prp. nr. 66 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget