St.prp. nr. 66 (2003-2004)

St.prp. nr. 66

St.prp. nr. 66 Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget