St.prp. nr. 66 (2003-2004)

St.prp. nr. 66— Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret i 2004, med forslag om endrede bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 og andre vedtak i forbindelse med oppgjøret.

Til forsiden