St.prp. nr. 68 (2005-2006)

Om jordbruksoppgjøret 2006 – endringer i statsbudsjettet for 2006

Om jordbruksoppgjøret 2006 – endringer i statsbudsjettet for 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget