St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget